ใจพรานธรรม https://jaipranthum.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2011&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2011&group=9&gblog=17 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธบารมี พระพุทธเจ้า โดย สมเด็จพระสังฆราช ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2011&group=9&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2011&group=9&gblog=17 Sun, 21 Aug 2011 0:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-08-2011&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-08-2011&group=9&gblog=16 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[๕ คำถามในนรก โอกาสสุดท้ายของสุคติภูมิ (ธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-08-2011&group=9&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-08-2011&group=9&gblog=16 Wed, 10 Aug 2011 23:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2010&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2010&group=9&gblog=15 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2010&group=9&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2010&group=9&gblog=15 Thu, 25 Nov 2010 23:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2010&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2010&group=9&gblog=14 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวิธีเพื่อการหัดตาย.. พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2010&group=9&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2010&group=9&gblog=14 Mon, 02 Aug 2010 13:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-04-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-04-2010&group=9&gblog=13 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-04-2010&group=9&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-04-2010&group=9&gblog=13 Wed, 28 Apr 2010 9:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-03-2010&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-03-2010&group=9&gblog=12 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[สตินี้สำคัญนัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-03-2010&group=9&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-03-2010&group=9&gblog=12 Sat, 20 Mar 2010 22:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-02-2010&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-02-2010&group=9&gblog=11 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัส สิ่งๆนั้นก็ไม่ควรพึงเชื่อถือโดยทั้งหมด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-02-2010&group=9&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-02-2010&group=9&gblog=11 Sat, 13 Feb 2010 13:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-01-2010&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-01-2010&group=9&gblog=10 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขแท้... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-01-2010&group=9&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-01-2010&group=9&gblog=10 Sun, 31 Jan 2010 15:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=16-07-2010&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=16-07-2010&group=4&gblog=16 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[มันก็เป็นแค่เพียงสิ่งชั่วคราวประจำโลก อย่าไปยึดติดเลย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=16-07-2010&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=16-07-2010&group=4&gblog=16 Fri, 16 Jul 2010 0:14:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=12-05-2010&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=12-05-2010&group=4&gblog=15 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทานจากใจ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=12-05-2010&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=12-05-2010&group=4&gblog=15 Wed, 12 May 2010 14:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-04-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-04-2010&group=4&gblog=14 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[แผ่เมตตา..ให้กับ ทุกขเวทนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-04-2010&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-04-2010&group=4&gblog=14 Sat, 24 Apr 2010 12:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=4&gblog=13 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[----อีกหนึ่งคำอธิษฐานอันดี ที่ควรมีไว้ในจิตของตน------ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=4&gblog=13 Fri, 26 Mar 2010 15:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-03-2010&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-03-2010&group=4&gblog=12 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้กล่าวธรรมก็เปรียบสมมติดั่ง พระพุทธเจ้ามาเทศนาโปรดสั่งสอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-03-2010&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-03-2010&group=4&gblog=12 Tue, 23 Mar 2010 1:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-03-2010&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-03-2010&group=4&gblog=11 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความโกรธ ความไม่พอใจ ก็คือความพอใจ อยู่นั่นเอง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-03-2010&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-03-2010&group=4&gblog=11 Mon, 08 Mar 2010 2:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-03-2010&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-03-2010&group=4&gblog=10 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อปล่อยวางไม่ได้ ธรรมก็มิอาจก้าวหน้าไปได้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-03-2010&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-03-2010&group=4&gblog=10 Sun, 07 Mar 2010 2:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-06-2010&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-06-2010&group=2&gblog=29 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสิ้นหวัง ที่ควรทำให้สมหวัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-06-2010&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-06-2010&group=2&gblog=29 Mon, 28 Jun 2010 15:32:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-04-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-04-2010&group=2&gblog=28 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอุปมา ภพชาติ กับห้องเรือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-04-2010&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-04-2010&group=2&gblog=28 Wed, 07 Apr 2010 1:33:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=2&gblog=27 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ กับธรรมชาติ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-03-2010&group=2&gblog=27 Fri, 26 Mar 2010 15:18:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-01-2010&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-01-2010&group=2&gblog=26 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA["อานิสงค์การเจริญสติและสัมปชัญญะ" จากหนังสือ "ความสุข"ของท่าน ธรรมรักษา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-01-2010&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-01-2010&group=2&gblog=26 Sat, 23 Jan 2010 14:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-12-2009&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-12-2009&group=2&gblog=25 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ครองรักให้เป็นสุข ด้วยธรรมะ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-12-2009&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-12-2009&group=2&gblog=25 Tue, 29 Dec 2009 1:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=2&gblog=24 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=2&gblog=24 Sun, 29 Nov 2009 9:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-11-2009&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-11-2009&group=2&gblog=23 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาน กับ จาคะ บุญเหมือนกัน แต่ก็แตกต่างกัน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-11-2009&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-11-2009&group=2&gblog=23 Tue, 17 Nov 2009 0:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-10-2009&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-10-2009&group=2&gblog=22 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายในงานอุปสมบท ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-10-2009&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-10-2009&group=2&gblog=22 Sat, 24 Oct 2009 14:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-10-2009&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-10-2009&group=2&gblog=21 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ที่สิ้นแล้วซึ่ง"ภัย" แห่งความอาฆาตนั้น คือ "อภัยทาน" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-10-2009&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-10-2009&group=2&gblog=21 Tue, 20 Oct 2009 9:49:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-10-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-10-2009&group=2&gblog=20 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก กับ ความเมตตา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-10-2009&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-10-2009&group=2&gblog=20 Sat, 10 Oct 2009 15:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-09-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-09-2009&group=2&gblog=19 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[“ข้าวโพดคั่ว” กับ “ธรรมะ” ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-09-2009&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=13-09-2009&group=2&gblog=19 Sun, 13 Sep 2009 14:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2009&group=2&gblog=18 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[มาบำบัดจิต ดื่มกิน "ธรรมโอสถ" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2009&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=21-08-2009&group=2&gblog=18 Fri, 21 Aug 2009 15:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=2&gblog=17 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่าจะรวยนั้นยาก จนน่ะไม่ยาก แล้วทำไมถึงกล่าวกันว่า "ยาก"จน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=2&gblog=17 Tue, 18 Aug 2009 15:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-08-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-08-2009&group=2&gblog=16 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่ากรรมนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-08-2009&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-08-2009&group=2&gblog=16 Fri, 14 Aug 2009 8:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2009&group=2&gblog=15 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อกิเลสเกิดจะตามรู้หรือรีบดับกิเลสดี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2009&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=02-08-2009&group=2&gblog=15 Sun, 02 Aug 2009 23:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=14 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความกตัญญูของฉัน ที่มอบเธอให้คือ"ความซื่อสัตย์" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=14 Tue, 28 Jul 2009 12:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=13 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[รสของพระธรรม รู้ได้ด้วยลิ้นของจิตใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=2&gblog=13 Tue, 28 Jul 2009 11:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-07-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-07-2009&group=2&gblog=12 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วคุณคงจะไม่พูดคำว่า "ขอโทษ" อีกต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-07-2009&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-07-2009&group=2&gblog=12 Sun, 26 Jul 2009 1:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-07-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-07-2009&group=2&gblog=11 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆ่าความโกรธเสียได้เป็นสุข(มากกว่าที่คิด)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-07-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-07-2009&group=2&gblog=11 Sat, 25 Jul 2009 2:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-07-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-07-2009&group=2&gblog=10 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีปัญญา กับ คนปัญญาอ่อน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-07-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=24-07-2009&group=2&gblog=10 Fri, 24 Jul 2009 23:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-03-2012&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-03-2012&group=14&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่มั่นพบพระพุทธเจ้าในพระนิพพาน โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-03-2012&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=17-03-2012&group=14&gblog=2 Sat, 17 Mar 2012 23:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-02-2012&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-02-2012&group=14&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธ... พุทโธ... พุทโธ... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-02-2012&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-02-2012&group=14&gblog=1 Sat, 25 Feb 2012 14:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-12-2009&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-12-2009&group=13&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจพรานธรรมถาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-12-2009&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-12-2009&group=13&gblog=5 Thu, 03 Dec 2009 9:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาอาคม ต่อสู้กิเลสของผม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=4 Mon, 30 Nov 2009 21:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[แง่คิดธรรมของเพื่อนสมาชิก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=3 Mon, 30 Nov 2009 9:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจพรานธรรมตอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=2 Mon, 30 Nov 2009 9:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนสมาชิกตอบปัญหาธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=13&gblog=1 Mon, 30 Nov 2009 9:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-01-2012&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-01-2012&group=12&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ธรรม"ผมว่า ผมเจอนิพพานแล้ว" จากคุณ"ไห่" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-01-2012&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=10-01-2012&group=12&gblog=5 Tue, 10 Jan 2012 0:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-06-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-06-2010&group=12&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ามัวแต่แบกติดธรรมะอยู่เลย ปล่อยวางสละด้วยปัญญาเสียได้ย่อมประเสริฐกว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-06-2010&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-06-2010&group=12&gblog=4 Fri, 11 Jun 2010 14:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-06-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-06-2010&group=12&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญา"ญาณทัศนะ" จากคุณ : so cold ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-06-2010&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-06-2010&group=12&gblog=3 Wed, 09 Jun 2010 23:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-05-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-05-2010&group=12&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจของนักปฏิบัติธรรม : จากคุณ 44SFA1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-05-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=14-05-2010&group=12&gblog=2 Fri, 14 May 2010 13:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-11-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-11-2009&group=12&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA["คืนแรกของผม" ในพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-11-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-11-2009&group=12&gblog=1 Sat, 28 Nov 2009 14:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-10-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-10-2009&group=11&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณะ ของชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-10-2009&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-10-2009&group=11&gblog=2 Wed, 07 Oct 2009 10:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-08-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-08-2009&group=11&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาญาณทั้ง ๑๖ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-08-2009&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-08-2009&group=11&gblog=1 Sat, 29 Aug 2009 11:55:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2011&group=10&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[นัยยะภาพพระพุทธเจ้าผจญมาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2011&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2011&group=10&gblog=2 Mon, 08 Aug 2011 23:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=10&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=10&gblog=1 Fri, 07 Aug 2009 18:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-01-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-01-2010&group=9&gblog=9 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่เชื่อ ก็คือความงมงาย ประการหนึ่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-01-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=09-01-2010&group=9&gblog=9 Sat, 09 Jan 2010 15:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=8 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[โอวาทปาฏิโมกข์ รัฐธรรมนูญศาสนาของพระพุทธเจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=8 Wed, 06 Jan 2010 2:21:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=7 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA["พุทโธ" ...สมเด็จพระญาณสังวร ฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2010&group=9&gblog=7 Wed, 06 Jan 2010 1:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-12-2009&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-12-2009&group=9&gblog=6 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-12-2009&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-12-2009&group=9&gblog=6 Sun, 27 Dec 2009 16:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=9&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก น้ำตา ความพลัดพราก ความทุกข์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=9&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=29-11-2009&group=9&gblog=5 Sun, 29 Nov 2009 23:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-10-2009&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-10-2009&group=9&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[จริต กับ กรรมฐาน ของสมถะ และ วิปัสสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-10-2009&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-10-2009&group=9&gblog=4 Sun, 25 Oct 2009 20:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-08-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-08-2009&group=9&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อผู้มีปัญญาป่วย อุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบด้วยคำ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-08-2009&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-08-2009&group=9&gblog=3 Fri, 28 Aug 2009 17:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2009&group=9&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[โสณทัณฑสูตร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2009&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=08-08-2009&group=9&gblog=2 Sat, 08 Aug 2009 21:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=04-08-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=04-08-2009&group=9&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[วิฆาสาทชาดก ว่าด้วย การกินของที่เป็นเดน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=04-08-2009&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=04-08-2009&group=9&gblog=1 Tue, 04 Aug 2009 7:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2009&group=8&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดเป็นชาย อย่าได้ประมาทในเพศของตนเลย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2009&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=25-11-2009&group=8&gblog=3 Wed, 25 Nov 2009 12:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=8&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกที่ตอบในกระทู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=07-08-2009&group=8&gblog=2 Fri, 07 Aug 2009 10:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=8&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตบังคับไม่ได้แล้วจะรักษาศีลกันได้อย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=8&gblog=1 Mon, 03 Aug 2009 9:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=7&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากคำถาม พูดคุยสนทนาธรรม ที่นี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=7&gblog=1 Thu, 30 Jul 2009 13:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-01-2011&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-01-2011&group=6&gblog=9 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอากิเลสเข้าถึงนิพพาน.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-01-2011&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=11-01-2011&group=6&gblog=9 Tue, 11 Jan 2011 0:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2011&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2011&group=6&gblog=8 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุให้"เกิด"นิพพานไม่มี มีเพียงเหตุให้"เข้าถึง" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2011&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=06-01-2011&group=6&gblog=8 Thu, 06 Jan 2011 23:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-05-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-05-2010&group=6&gblog=7 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน ...จากผู้รู้น้อยคนหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-05-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-05-2010&group=6&gblog=7 Tue, 18 May 2010 15:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-05-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-05-2010&group=6&gblog=6 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[คำใดที่ควรติดมีไว้ที่หน้ากระจก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-05-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-05-2010&group=6&gblog=6 Sat, 01 May 2010 2:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-12-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-12-2009&group=6&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[บางครั้งคนที่เรารังเกียจ อาจเป็นคนๆเดียวกับคนที่เรารักแต่ทำร้ายเรามานาน..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-12-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-12-2009&group=6&gblog=5 Sun, 20 Dec 2009 10:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=6&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ น้ำตาเปื้อน"ธรรม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-11-2009&group=6&gblog=4 Mon, 30 Nov 2009 15:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเชื่อในคำสอนหรือในเหตุผลหรือเสมอกัน?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=3 Tue, 28 Jul 2009 12:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้ใจของเราเองให้ไกล้ขึ้นอีกสักนิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=2 Tue, 28 Jul 2009 11:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าคุณแน่ อย่าแพ้นับกิเลส!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=6&gblog=1 Tue, 28 Jul 2009 11:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=05-01-2011&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=05-01-2011&group=5&gblog=8 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[นี้แลคือพระพุทธองค์ โดยแท้จริง.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=05-01-2011&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=05-01-2011&group=5&gblog=8 Wed, 05 Jan 2011 23:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-04-2010&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-04-2010&group=5&gblog=7 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานธรรม...หนูน้อยช่างสงสัยกับแม่ที่แสนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-04-2010&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=26-04-2010&group=5&gblog=7 Mon, 26 Apr 2010 13:17:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-12-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-12-2009&group=5&gblog=6 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ *-- สุขสันต์ปีใหม่? --* ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-12-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=01-12-2009&group=5&gblog=6 Tue, 01 Dec 2009 12:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=5&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครๆก็มีความทุกข์(แล้วใครทุกข์มากกว่าใคร?) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=18-08-2009&group=5&gblog=5 Tue, 18 Aug 2009 12:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=5&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครเมากว่าใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=5&gblog=4 Thu, 30 Jul 2009 15:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=5&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจารย์ให้ปัญญา กับศิษย์อยากได้นิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=5&gblog=3 Wed, 22 Jul 2009 12:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุงชม แกแขวนพระไว้ที่ใจด้วย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=2 Tue, 28 Jul 2009 0:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[พร ๑ ข้อ ของผู้ปฏิบัติธรรม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=5&gblog=1 Tue, 28 Jul 2009 0:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-11-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-11-2009&group=4&gblog=9 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายชีวิต กับการมีสติ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-11-2009&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=23-11-2009&group=4&gblog=9 Mon, 23 Nov 2009 10:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-08-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-08-2009&group=4&gblog=8 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[หยาดฝน แม่น้ำ สายธารธรรม พระนิพพาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-08-2009&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=31-08-2009&group=4&gblog=8 Mon, 31 Aug 2009 12:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-08-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-08-2009&group=4&gblog=7 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกนี้ยังมีที่ว่างของความผิดหวังอีกมาก..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-08-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=20-08-2009&group=4&gblog=7 Thu, 20 Aug 2009 19:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=4&gblog=6 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[การ ”ทดแทน” และการ ”ตอบแทน” พระคุณพ่อแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=03-08-2009&group=4&gblog=6 Mon, 03 Aug 2009 23:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=4&gblog=5 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=30-07-2009&group=4&gblog=5 Thu, 30 Jul 2009 22:38:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=4&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[จงมีศรัทธาเสมอปัญญาเถิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=28-07-2009&group=4&gblog=4 Tue, 28 Jul 2009 11:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-07-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-07-2009&group=4&gblog=3 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทาง ที่แสนยาวนาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-07-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=27-07-2009&group=4&gblog=3 Mon, 27 Jul 2009 20:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงรักษาจิต ดุจมารดาผู้ถนอมรักษาในบุตรของตน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=2 Wed, 22 Jul 2009 1:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[" ศรัทธากับปัญญา"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=4&gblog=1 Wed, 22 Jul 2009 1:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=3&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[A Special Thank]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=3&gblog=1 Wed, 22 Jul 2009 14:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=8 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลหนึ่ง ที่เราไม่เข้าใจกันในธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=8 Wed, 22 Jul 2009 23:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=7 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=7 Wed, 22 Jul 2009 23:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=6 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ระฆังธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=6 Wed, 22 Jul 2009 23:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=4 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ทำทั้งดี ไม่ทำทั้งชั่ว ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=4 Wed, 22 Jul 2009 23:57:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=2 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=2 Wed, 22 Jul 2009 23:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=1 https://jaipranthum.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ทะเลใจ - ทะเลธรรม~ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaipranthum&month=22-07-2009&group=2&gblog=1 Wed, 22 Jul 2009 0:18:57 +0700